Logotypy.png

Fundusze Unijne

SimFabric S.A. w partnerstwie z Veo Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich „Nowatorski algorytm wyznaczania trasy morskiej w oparciu o dane pogodowe dla
żeglarzy i kapitanów statków, działający na nietonącym urządzeniu mobilnym”.
Celem projektu jest opracowanie systemu nawigacji morskiej rzeczywistości rozszerzonej
dostarczający wyznaczoną trasę przy krótszym czasie obliczeń.
Planowane efekty to: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu jednostek nawigacyjnych oraz usprawnienie i
ułatwienie nawigacji jednostek pływających.

Wartość projektu: 1 942 628,00 PLN
Dofinansowanie: 1 403 017,20 PLN

LogotypyUEPAIH.jpg

Grant w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Chiny

SimFabric S.A. realizuje grant dla Projektu nr PMT/1154/8N/2019
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie
innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” na rynek chiński.

Wartość projektu: 200 000,00 PLN
Dofinansowanie: 200 000,00 PLN

LogotypyUEPAIH.jpg

Grant w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Korea Południowa

SimFabric S.A. realizuje grant dla Projektu nr PMT/1091/7N/2019
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie
innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” na rynek koreaiński.

Wartość projektu: 200 000,00 PLN
Dofinansowanie: 200 000,00 PLN

LogotypyUEPAIH.jpg

Grant w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Indonezja

SimFabric S.A. realizuje grant dla Projektu nr PMT/1090/7N/2019
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie
innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” na rynek indonezyjski.

Wartość projektu: 200 000,00 PLN
Dofinansowanie: 200 000,00 PLN

LogotypyUEPAIH.jpg

Grant w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Singapur

SimFabric S.A. realizuje grant dla Projektu nr PMT/1089/7N/2019
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie
innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” na rynek singapurski.

Wartość projektu: 200 000,00 PLN
Dofinansowanie: 200 000,00 PLN