XV. Contact

Contact details to the Authorized Adviser, Market Animator, Investment Relations and Media Contact SimFabric S.A.

 

Authorized Adviser

Blue Oak Advisory Sp. z o.o.

al. Kasztanowa 3a-5,

53-125 Wrocław, Poland

tel: (+48) 71 307 36 24

fax: (+48) 71 719 91 55

email: info@blueoak.pl

 

Market Animator

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała, Poland
tel. 33 812 84 40
www.bdm.com.pl

 

Contact Investors
and Media

SimFabric S.A.

ul. Klimczaka 17/80

02-797 Warszawa, Poland

tel: (+48) 519 486 720

email: contact@simfabric.com

©2019 by SimFabric S.A.